اواخر دهۀ ۵۰ خورشیدی، جاستوس داهیندن معمار سوئیسی پیشنهاد ساخت سکونتگاه‌هایی حبابی‌شکل را برای ۱۵۰۰۰ نفر در فلات مرکزی ایران می‌دهد. این یکی از نمونه‌هایی‌ست که او در امیرآباد کرج اجرا کرده که سالهاست متروکه مانده و کمتر کسی خبر از وجود این میراث معماری معاصر در این استان دارد.
#خودنویس
#معمار_معاصر
#معماری_سنتی
#جاستوس_داهیندن
#سکونتگاه
#متروکه
#ایرانگردی

image
Like