وبینار پیوند مباحث نظری و عملی در آموزش معماری

بهتر هست برای دانلود از IDM (نرم افزار مدیریت دانلود)استفاده کنید

با تشکر ویژه از اساتید عزیز

جناب دکتر علیرضا عینی فر

جناب دکتر محمودرضا ثقفی

جناب دکتر محسن موسوی

جناب دکتر احسان مسعود

این وبینار دو بخش هست

(99/9/13) حجم پارت 1 : 148mb

(99/9/14) حجم پارت 2 : 196mb

دانلود پارت 1

دانلود پارت 2